سامانه پیشنهادات، انتقادات و شکایات

اين سامانه به منظور ارائه انتقادات، پيشنهادات و شكايات مردمي راه اندازي شده است تا ضمن تكريم از ارباب رجوع، به شكايات مردمي در امور صنعت هوايي در چهارچوب قوانين و مقررات جاري رسيدگي و از حضور فيزيكي افراد به سازمان جلوگيري بعمل آيد.

حاصل جمع را در کادر زیر وارد کنید,

  Captcha