پرداخت کننده محترم، به اطلاع شما می رساند بعد از تکمیل اطلاعات درخواستی در این صفحه شما به صفحه "پرداخت اینترنتی به پرداخت ملت" به آدرس bpm.shaparak.ir منتقل خواهید شد. در صورت ادامه فرآیند پرداخت، پیامک پرداخت به تلفن همراه شما ارسال می گردد. همچنین شما می توانید رسید پرداخت خود را بعد از پرداخت موفق دریافت و چاپ نمایید .


>با تشکر اداره کل امور مالی

پرداخت با کدملی و شناسه ملی

:

:

:

:

:

: