صدور پروانه سرمایه گذاری (جواز تاسیس)

مدارك مورد نياز جهت صدور جواز تاسیس :

-         واريز هزينه صدور پروانه

-         اخذ مفاصا حساب مالياتي( متقاضي بايستي طي نامه اي حوزه مالياتي خود را جهت استعلام به منطقه اعلام نمايد)

-         اخذ مفاصاحساب از امور مالي

-         رونوشت پايان كار و قرارداد و آخرين تغييرات روزنامه رسمي ( محل شركت و اعضاء شركت و ....) و آگهي تأسيس بهمراه رونوشت شناسنامه و رونوشت كارت ملي (پشت و رو)

-         در خصوص قرارداد اشخاص حقيقي ارائه قبض تلفن و رونوشت كارت ملي و شناسنامه الزامي است./

-         فاكتور خريد مواد اوليه داخلي و خارجي  بهمراه قبوض انبار مربوطه

-         فاكتور خريد ماشين آلات بهمراه قبوض انبار مربوطه

-         ليست بيمه پرسنل

-         ارائه مجوزهاي مربوطه همانند پروانه تاسيس و بهره برداري و مجوز ساخت وزارت بهداشت ، استاندارد ، محيط زيست و .....

-         تكميل و تايپ فرم ، مهر و امضاء تمام صفحات توسط مديرعامل شركت

-         اصل پروانه قبلي(در صورت تمديد)

-         شناسنامه خدمت صدور پروانه سرمایه گذاری دریافت فایل

شماره تماس 02633266011 الی 15 با داخلی 221 و شماره مستقیم 02633266181 جهت هر گونه سوال در مورد مراحل انجام کار ، یا بروز هر گونه مشکلی در سامانه در اختیار متقاضیان گرامی می باشد .

 

نوع ثبت نام را مشخص کنید.

اشخاص حقیقی
اشخاص حقوقی
مترمکعب
کیلووات
مترمکعب
بر حسب ریال
بر حسب ریال
بر حسب ریال
بر حسب ریال
بر حسب ماه
مترمربع
با ذکر ظرفیت سالانه

حاصل جمع را در کادر زیر وارد کنید,

  برای نمایش کد دکمه رفرش را بزنید